<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://q.quora.com/_/ad/af578c3a18584b71b3aeccbd2f2165fd/pixel?tag=ViewContent&amp;noscript=1">

TOPdesk API: åbner op for andre tools

Når en serviceafdeling arbejder med flere forskellige værktøjer, er stabile integrationer afgørende for at forhindre tab af data. Derfor har vi introduceret TOPdesk API: Et interface som åbner op for TOPdesk og lader andre værktøjer kommunikere problemfrit med vores – uden komplicerede tilpasninger.

Hvad betyder Shift Left for ITSM?