<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://q.quora.com/_/ad/af578c3a18584b71b3aeccbd2f2165fd/pixel?tag=ViewContent&amp;noscript=1">
TOPdesk | Your guides to service excellence

Ik wil de webinar bekijken

Outsourcing in services draait om het juiste begrip van de service

3 juli, 14:00 uur

Service is steeds vaker een optelsom van partijen die allemaal een aandeel verzorgen. Met outsourcing beschikken we immers over meer capaciteit en expertise en kunnen we onze eigen tijd en aandacht slimmer inzetten. In theorie althans. In de praktijk kost de toegenomen complexiteit en de benodigde aansturing een hoop tijd. Een zo levert de samenwerking ineens niet veel meer op dan de som der delen. 

Afnemen en leveren van goede b2b-dienstverlening: het valt of staat met goed opdrachtgeverschap. En daarvan is de belangrijkste bouwsteen de dienst. Hoe die gedefinieerd is, bepaalt of een leverancier ook werkelijk een partner kan zijn. Tijdens deze webinar leer je: 

  • Hoe je de functie en het functioneren van diensten van elkaar scheidt
  • Hoe dat tot zinvolle afspraken leidt.

Deze webinar is in het Nederlands en duurt 40 minuten. De webinar wordt gegeven voor Gunnar Oldenhof en Thijs van der Meer, consultants bij TOPdesk.

Wil je zien hoe je dit in de praktijk kan toepassen? Volg dan op 4 juli de webinar 'TOPdesk how-to: Soepel en transparant samenwerken met uw partners'. 

Gunnar Oldenhof

Gunnar Oldenhof (foto) en Thijs van der Meer

Consultants bij TOPdesk