TOPdesk | Your guides to service excellence

Få en effektiv og fleksibel tjeneste med Citizen Support!

citizen support banner 1

TOPdesk Citizen Support er et fleksibelt verktøy der du kan registrere saker, løse oppgaver og kommunisere med dine innbyggere samtidig.

Kontakt meg

Hva er TOPdesk Citizen Support?

Du ønsker å involvere innbyggerne i det som foregår i byen eller kommunen din. Bra på papiret, men hvordan organiserer du dette på en effektiv måte? TOPdesk Citizen Support lar deg håndtere meldinger fra innbyggerne helt fra de blir registrert og frem til løsningen er klar. Alle meldinger sendes inn via et sentralt punkt og videresendes automatisk til riktig tjenesteansvarlig. Innbyggerne kan til enhver tid orientere seg om status for henvendelsen sin. En effektiv arbeidsflyt som tilfredsstiller både innbyggerne og de ansatte.

Alt på ett sted

Meldinger kommer inn via telefon, e-post, sosiale medier, sensorer osv. Med TOPdesk Citizen Support registrerer og behandler du alt dette på ett sentralt sted, som fører til en mer effektiv og tydelig kontakt med brukeren.

Alltid den rette tjenesten

For å unngå å bli videresendt eller unødvendig kommunikasjon, tildeles meldingen automatisk til den korrekte tjenesteansvarlige. Et dashbord gir deg oversikt over hvordan henvendelsene til de relevante tjenestene fordeler seg.

Gi innbyggerne dine innsikt

Som innbygger ønsker du å vite status for meldingen din. Integrasjon med eID sørger for at innbyggerne trygt og sikkert kan logge seg inn i borgerportalen. Her kan de til alle døgnets tider sende meldinger, gjøre seg kjent med kunnskap og informasjon og overvåke status på henvendelsene sine.

Les mer om Citizen Support

Lær mer om TOPdesk Citizen Support