TOPdesk API: åpner for andre verktøy

Når serviceavdelingen jobber med flere ulike verktøy, er stabile integrasjoner avgjørende for å forhindre tap av data. Derfor har vi introdusert TOPdesk API: et grensesnitt som åpner for TOPdesk og lar andre verktøy kommunisere problemfritt med vårt – uten kompliserte tilpasninger.

Noen kunnskapsartikler til deg: