Wat is KCS?

Knowledge Centered Service (KCS) is een slimme manier om alle kennis in jouw team te delen en hergebruiken. Zo kun je jouw dienstverlening slimmer, sneller en schaalbaarder maken.

Knowledge Centered Service is een methodiek ontwikkeld door het Consortium for Service Innovation. Alles in deze video is een interpretatie van die methodiek en pretendeert op geen enkele wijze de juiste te zijn. Alle rechten en leidende interpretaties behoren en blijven toebehoren aan het Consortium for Service Innovation en zijn te vinden op www.serviceinnovation.org.

Ontdek meer over knowledge management